Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад

Вести

Јавно водопривредно предузеће „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ Нови Сад Булевар Михајла Пупина бр. 25 О г л а ш а в а […]

15. јануара 2018.

ОПОМЕНЕ, РЕПРОГРАМИ И ПРИГОВОРИ