Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад

Вести

Санација леве обале реке Дунав у зони црпне станице „Лабудњача“, код Вајске, започета пре два месеца, настављена је ове недеље. […]

19. септембра 2018.

У ово доба године и при оваквим хидролошким и метеоролошким условима, изузетно ниски водостаји и високе температуре, појава барске вегетације […]

3. септембра 2018.

ОПОМЕНЕ, РЕПРОГРАМИ И ПРИГОВОРИ