Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад

Вести

Без обзира на јучерашње падавине, ситуација на рекама на територији АП Војводина је непромењена у односу на јуче и водостаји […]

12. фебруара 2019.

Водостаји на рекама на територији АП Војводине тренутно су у опадању или стагнацији. Водостај реке Тисе стагнира, Дунав је у […]

11. фебруара 2019.

У претходном периоду, водостаји на рекама на територији АП Војводине кретали су се у оквиру средње ниских нивоа. Међутим, неколико […]

6. фебруара 2019.

ЈВП „Воде Војводине“ и у 2019. години наставља са значајним инвестиционим улагањима у системе за наводњавање, затим, објекте за заштиту […]

1. фебруара 2019.

ОПОМЕНЕ, РЕПРОГРАМИ И ПРИГОВОРИ