Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад

Вести

Већ шест дана Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ порибљава на каналима Хидросистема ДТД, на делу Дунава, Криваје и заштићеним природним […]

3. децембра 2019.

ОПОМЕНЕ, РЕПРОГРАМИ И ПРИГОВОРИ