Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад

Вести

Уз решења за ову годину, обвезници су добили и обавештења о евентуалном дугу из претходног периода.  За доспела, а неизмирена […]

6. августа 2021.

На каналима ДТД и Јегричкој ради се на уклањању подводне вегетације, која буја управо у летњим месецима, ствара такозване травнате […]

4. августа 2021.

Уз решења за ову годину обвезници су добили и обавештења о евентуалном дугу из претходног периода. За доспела, а неизмирена […]

3. августа 2021.

ОПОМЕНЕ, РЕПРОГРАМИ И ПРИГОВОРИ