Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ Novi Sad

Вести

Novi Sad, 16. jun 2010. DUNAV SE POVLAČI, TISA USPORAVA   Na vodomeru kod Novog Sada jutros je izmereno 688 […]

16. jun 2009.

15. jun 2010.     VELIKO INTERESOVANjE ZA REGATU VODE VOJVODINE   Za učešće u regati JVP „Vode Vojvodine“, koja […]

15. jun 2009.

Novi Sad, 15. jun 2010. NA  DUNAVU KOD NOVOG SADA JUTROS 694 cm   Na vodomeru kod Novog Sada jutros […]

15. jun 2009.

Novi Sad, 14. jun 2010. NA  DUNAVU KOD NOVOG SADA IZMEREN 691 cm   Sa jutros izmerenih 691 cm, samo […]

14. jun 2009.

Novi Sad, 13. jun 2010. SUTRA DUNAV KOD NOVOG SADA 690 cm   Pri vodostaju od 780 cm, poplavni talas […]

13. jun 2009.

Novi Sad, 11. jun 2010. U PONEDELjAK DUNAV KOD NOVOG SADA 672 cm   Prema danas korigovanim prognozama RHMZ Dunav […]

11. jun 2009.

Novi Sad, 10. jun 2010. VANREDNA ODBRANA NA DELOVIMA  DUNAVA I TISE   Prema najnovijim prognozama RHMZ Dunav će kod […]

10. jun 2009.

Novi Sad, 09. jun 2010. U SUBOTU KOD BEZDANA 710 CENTIMETARA   U Vojvodini od ukupno 1.460 kilometara odbrambene linije […]

9. jun 2009.

Novi Sad, 08. jun 2010.   U Vojvodini od ukupno 1.460 kilometara odbrambene linije trenutno je u  odbrani 985,59 kilometara […]

8. jun 2009.

Novi Sad, 07. jun 2010. SKORO HILjADU KILOMETARA NASIPA U ODBRANI   U Vojvodini od ukupno 1.460 kilometara odbrambene linije […]

7. jun 2009.

El. UVID, POTVRDE, REPROGRAMI I PRIGOVORI – El. PODNOŠENJE ZAHTEVA, eUPRAVA