Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ Novi Sad

Вести

21.05.08.1. Rekonstrukcija nasipa na desnoj obali Tise započeta je prošle godine kada su, od 15 kritičnih, urađena dva kilometra nasipa. […]

5. januar 2009.

Novi Sad, 28.10.08. Na zaštićenom prirodnom dobru parku prirode „Jegrička“, o kojem kao staralac brine JVP „Vode Vojvodine“, u saradnji sa […]

5. januar 2009.

El. UVID, POTVRDE, REPROGRAMI I PRIGOVORI – El. PODNOŠENJE ZAHTEVA, eUPRAVA