Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ Novi Sad

Вести

Svetska konferencija o kanalima 2009  Više od stotinu stručnjaka, profesionalaca i entuzijasta sa tri kontinenta okupilo se na 22. svetskoj […]

12. januara 2009.

AKCIONI PLAN Smanjenje zagađenja za deonice kanala Hs DTD Vrbas- Bezdan i Bečej- Bogojevo  

9. januara 2009.

JVP „Vode Vojvodine“ danas je postavilo  prvu osmatračnicu ptica na zaštićenom prirodnom dobru Parku prirode  „Jegrička“. Osmatračnica je postavljena na […]

5. januara 2009.

21.05.08.1. Rekonstrukcija nasipa na desnoj obali Tise započeta je prošle godine kada su, od 15 kritičnih, urađena dva kilometra nasipa. […]

5. januara 2009.

Novi Sad, 28.10.08. Na zaštićenom prirodnom dobru parku prirode „Jegrička“, o kojem kao staralac brine JVP „Vode Vojvodine“, u saradnji sa […]

5. januara 2009.

Novi Sad, 12.09.08. PROBLEMI NA  BOSUTU     Šta je uzrok velikog pomora ribe u Bosutu i dalje je neizvesno. Međutim […]

5. januara 2009.

OPOMENE, REPROGRAMI I PRIGOVORI