Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад

Вести

Наводњавање је данас у читавом свету препознато као велики изазов у очувању животне средине, с обзиром да има значајан утицај […]

29. јуна 2012.

Традиционална манифестација „Дани Јегричке“ приведена је крају данашњим квизом знања  о Парку природе Јегричка и значају очувања воде као извора […]

5. јуна 2012.

ОПОМЕНЕ, РЕПРОГРАМИ И ПРИГОВОРИ