Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад

Вести

Мере редовне одбране од поплава поново су уведене данас на одређеним локацијама на реци Тамиш. Дужина одбрамбене линије на којој […]

9. марта 2013.

ОПОМЕНЕ, РЕПРОГРАМИ И ПРИГОВОРИ