Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад

Вести

Кроз пројекат суфинансирања, где новац у истом износу обезбеђују локалне самоуправе, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприведу и шумарство и ЈВП […]

13. августа 2013.

Поред  црпне станице на Тиси  у насељу Кумане код Новог Бечеја налази се храст стар око 400 година. Одлуком  Општине […]

5. августа 2013.

Друштво љубитеља природе „Фалцо“ из Темерина, организовало је четврти по реду летњи еко-камп на Информативном центру Парк природе „Јегричка“, у […]

5. августа 2013.

ОПОМЕНЕ, РЕПРОГРАМИ И ПРИГОВОРИ