Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад

Вести

Лоша хидролошка ситуација и низак водостај реке Тисе праве све више проблема у пловидби том реком. Како би пловидба и […]

20. августа 2018.

ОПОМЕНЕ, РЕПРОГРАМИ И ПРИГОВОРИ