Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад

Вести

Почели су радови на измуљењу седам километара канала од Црвенке до Куле, познатог као Бегејац који тече паралелно са Великим […]

23. јула 2019.

ОПОМЕНЕ, РЕПРОГРАМИ И ПРИГОВОРИ