Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ Novi Sad

Вести

Usled velikog pritiska korisnika vode i sve češćih sušnih perioda JVP „Vode Vojvodine“ pokreće opsežnu terensku akciju izrade detaljnog katastra […]

28. jul 2009.

Pri izmerenih 414 centimetara kod Novog Sada, UKINUTA JE REDOVNA ODBRANA OD POPLAVA na desnoj obali Dunava u zoni Sremske […]

20. jul 2009.

Kako je i prognozirano, vodostaj Dunava polako počinje da opada, uzvodno kod Bezdana i Apatina 19 i 16 centimetara, dok […]

10. jul 2009.

El. UVID, POTVRDE, REPROGRAMI I PRIGOVORI – El. PODNOŠENJE ZAHTEVA, eUPRAVA