Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад

Вести

Измуљивање нешто више од 6 км Јегричке између Змајева и Сирига, Општина Темерин, добро напредује. До сада је измуљено нешто […]

31. октобра 2013.

ОПОМЕНЕ, РЕПРОГРАМИ И ПРИГОВОРИ