Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ Novi Sad

Вести

Na velikim rekama koje protiču kroz Vojvodinu trenutno nema nikavih problema. Na Dunavu kod Novog Sada, kao posledica padavina u […]

27. septembra 2022.

El. UVID, POTVRDE, REPROGRAMI I PRIGOVORI – El. PODNOŠENJE ZAHTEVA, eUPRAVA