Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад

Вести

На конкурсу за доделу средстава Фонда за шуме АП Војводине који спроводи Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство за […]

15. децембра 2013.

Радови на измуљењу Јегричке и уклањању вегетације на потезу од Инфо-центра па 400 метара низводно су започети крајем прошле недеље. […]

9. децембра 2013.

Током протекле седмице стручне службе ЈВП Воде Војводине пустиле су 17.600 кг једногодишње млађи шарана на 29 локација широм Војводине. […]

8. новембра 2013.

Измуљивање нешто више од 6 км Јегричке између Змајева и Сирига, Општина Темерин, добро напредује. До сада је измуљено нешто […]

31. октобра 2013.

ОПОМЕНЕ, РЕПРОГРАМИ И ПРИГОВОРИ