Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад

Вести

Од војвођанских водотока, редовна одбрана од загушења ледом на снази је још само на 112,5 километара Тисе у горњем току […]

8. фебруара 2017.

Редовна одбрана од загушења ледом јутроса је укинута на Тамишу, Старом Бегеју и делу Тисе, деоница од Бечеја  до ушћа […]

7. фебруара 2017.

Уместо ванредне на делу Дунава од Сремских Карловаца до Сланкамена, од јутрос је на снази редовна одбрана. Рачунајући и одбрану […]

5. фебруара 2017.

Ледостај на Дунаву тренутно се простире на деоници од Бешке до Сланкамена, што је за око петнаестак километара мање него […]

4. фебруара 2017.

ОПОМЕНЕ, РЕПРОГРАМИ И ПРИГОВОРИ