Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ Novi Sad

Вести

Izmenama i dopunama Zakona o vodama, koje su stupile na snagu krajem decembra 2016. godine, predviđeno je da se vodno […]

28. decembar 2017.

JVP „Vode Vojvodine“ nastavilo je i u 2017. godini sa nizom investicionih aktivnosti u cilju poboljšanja kanalske mreže u Vojvodini […]

26. decembar 2017.

Poštovani, U dogovoru sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, LICA KOJA SE JAVE LIČNO, MEJLOM ILI POŠTOM sa […]

7. decembar 2017.

El. UVID, POTVRDE, REPROGRAMI I PRIGOVORI – El. PODNOŠENJE ZAHTEVA, eUPRAVA