Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад

Вести

На водомерним станицама Ковин и Шабац и данас је забележено опадање водостаја на рекама Дунав и Сава. Мерама редовне одбране […]

19. априла 2018.

Мерама редовне одбране од поплава обухваћено је 44,9 километара у Војводини. Појачано се прати и осматра ситуација на левом насипу […]

18. априла 2018.

Канцеларија за рад са странкама, искључиво у вези са накнадом за одводњавање за физичка лица, ради од 18. априла 2018. […]

17. априла 2018.

ОПОМЕНЕ, РЕПРОГРАМИ И ПРИГОВОРИ