Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ Novi Sad

Вести

Na merodavnom vodomeru „Kovin“ pri vodostaju +534 centimetara ukinuta je redovna odbrana od poplava na reci Dunav i to levi […]

20. april 2018.

Na vodomernim stanicama Kovin i Šabac i danas je zabeleženo opadanje vodostaja na rekama Dunav i Sava. Merama redovne odbrane […]

19. april 2018.

Merama redovne odbrane od poplava obuhvaćeno je 44,9 kilometara u Vojvodini. Pojačano se prati i osmatra situacija na levom nasipu […]

18. april 2018.

Kancelarija za rad sa strankama, isključivo u vezi sa naknadom za odvodnjavanje za fizička lica, radi od 18. aprila 2018. […]

17. april 2018.

El. UVID, POTVRDE, REPROGRAMI I PRIGOVORI – El. PODNOŠENJE ZAHTEVA, eUPRAVA