Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад

Вести

Изменама и допунама Закона о водама, које су ступиле на снагу крајем децембра 2016. године, предвиђeно је да се водно […]

28. децембра 2017.

ЈВП „Воде Војводине“ наставило је и у 2017. години са низом инвестиционих активности у циљу побољшања каналске мреже у Војводини […]

26. децембра 2017.

Поштовани, У договору са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство, ЛИЦА КОЈА СЕ ЈАВЕ ЛИЧНО, МЕЈЛОМ ИЛИ ПОШТОМ са […]

7. децембра 2017.

ОПОМЕНЕ, РЕПРОГРАМИ И ПРИГОВОРИ