Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ Novi Sad

Вести

Na inicijativu opština na teritoriji AP Vojvodine, a u skladu sa Deklaracijom UN „Voda za život“, dekada voda 2005-2015, JVP […]

9. aprila 2009.

Vodostaji na Dunavu i  Tisi i dalje su u porastu, dok vodostaj na reci  Savi stagnira.  Merama redovne odbrane od […]

9. aprila 2009.

El. UVID, POTVRDE, REPROGRAMI I PRIGOVORI – El. PODNOŠENJE ZAHTEVA, eUPRAVA