Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ Novi Sad

Вести

Na velikim rekama koje protiču kroz Vojvodinu trenutno nema problema. Redovna obrana od poplava sprovodi se jedino na oko 62 […]

10. maj 2019.

Na velikim rekama koje protiču kroz Vojvodinu trenutno nema problema. Mere redovne odbrane od poplava i dalje se sprovode na […]

9. maj 2019.

Nera je od juče u opadanju, pa je na tom vodotoku jutros ukinuta odbrana od poplava. Tamiš je još u […]

4. maj 2019.

Zbog značajnih padavina na delu sliva banatskih vodotoka, uvedena je redovna odbrana od poplava na delovima Nere i Tamiša. Na […]

3. maj 2019.

Potpredsednik Pokrajinske vlade Đorđe Milićević, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, direktor JVP „Vode Vojvodine“ Slavko Vrndžić i predstavnici Vojske Srbije […]

28. mart 2019.

JVP „Vode Vojvodine“, kao preduzeće kojem je poverena briga o vodnim resursima u pokrajini, tradicionalno je obeležilo 22. mart – […]

22. mart 2019.

El. UVID, POTVRDE, REPROGRAMI I PRIGOVORI – El. PODNOŠENJE ZAHTEVA, eUPRAVA